Avís legal

I.- CONSIDERACIONS GENERALS.
El present Avís Legal aplica a tots els serveis d’Axxon, bé constin en el seu lloc web www.axxon.jobs, bé constin en el seu lloc virtual o Metavers “Talentvers”, bé constin al lloc web de la consultoria www.axxonpeople.com , o constin en qualsevol altre lloc o de qualsevol altra manera. Per això, aquest document es constitueix i aprova com a “Avís Legal General d’Axxon”.
El caràcter general d’aquest Avís Legal fa que determinades conductes o normes que les regulen es puguin referir exclusivament o principalment al Metavers i altres als llocs web; no obstant tant si l’usuari està en un o altre lloc o bé als dos al mateix temps, o accedeix des d’un a l’altre, les normes de conducta aquí codificades són d’obligat compliment.
El cos normatiu legal que regula els serveis d’Axxon no el constitueix només aquest Avís Legal, sinó que el mateix és una part d’aquell cos normatiu, que a més compta amb un Codi de Conucta i la Política de Privacitat. A més, Axxon compta amb un sistema de Compliance, un Codi Ètic i un Canal Ètic, que convé que l’usuari conegui.

II.- DISPOSICIONS.
2.1.- Condicions Generals :
2.1.1 Titularitat
Aquesta pàgina web és propietat de AXXON RECURSOS HUMANS, S.L, amb NIF nº B17514332, adreça al C/Barcelona, 2, 1er, 17002 Girona (GIRONA ), inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 1078, Foli 102, Full GI-19503.
2.1.2 Condicions d’Accés
L’accés a la nostra pàgina web per part de la Persona Usuària és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes Condicions Generals d’Ús vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu detingudament. La Persona Usuària, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves Condicions generals d’ús. Si la Persona Usuària no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà d’ell.
2.1.3 Dades Personals
El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de prou capacitat jurídica per contractar.
2.1.4 Configuració, Modificació i Supressió
En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, igual com els serveis i continguts prestats, i tot de manera unilateral i sense avís previ.
2.1.5 Legislació Aplicable
Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

2.2.- Propietat Intel·lectual:
2.2.1 Propietat Intel·lectual
Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat d’Axxon o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.
La Persona Usuària únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.
És absolutament prohibida la imitació tant total com parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia d’Axxon.
2.2.2 Marca Registrada
Axxon és una marca registrada, i està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització. L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.
2.2.3 Responsabilitat
Axxon queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

2.3.- Condicions d’Accés i Ús:
2.3.1 Condicions d’Accés
L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tanmateix, determinats serveis són d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver fet un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis seran degudament identificats a la web.
2.3.2 Acceptació Política de Privacitat
La tramesa de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la Persona Usuària de la nostra política de privacitat.
2.3.3 Pluralitat d’Accés i Comptes
Podeu utilitzar el mateix compte d'Axxon per accedir a diferents productes o serveis d’Axxon, o podeu crear diversos comptes d'Axxon diferents. Tanmateix, no podeu compartir la vostra contrasenya ni transferir el vostre compte a ningú més (sense el nostre permís).
2.3.4 Publicitat i Contingut Patrocinat
Alguns productes i serveis d’Axxon poden mostrar-vos anuncis i altres continguts comercials i patrocinats que creiem que poden ser rellevants per a vosaltres i els vostres interessos. Tal com s'indica a la Política de Privacitat d'Axxon, no venem les vostres dades personals als anunciants i no compartim informació que us identifiqui directament (com ara el vostre nom, adreça electrònica o altra informació de contacte) amb els anunciants tret que ens proporcioneu permís.
2.3.4 Conducta
La Persona Usuària ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la Persona Usuària, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos. Així mateix, es recomana accedir al Codi de Conducta publicat en el mateix lloc web en el que es detalla en profunditat tots els respectius aspectes.
2.3.5 Prohibicions
a) La Persona Usuària té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús.
b) La Persona Usuària té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, igual com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.
c) La Persona Usuària pot utilitzar els productes i serveis d’Axxon exclusivament per a finalitats personals no comercials tret que s'autoritzi expressament el contrari en per escrit per part d’Axxon.
d) La Persona Usuària llevat que Axxon ho permeti expressament, no pot copiar, modificar, preparar treballs directius, distribuir, vendre, llogar, mostrar públicament, executar públicament, transmetre, transmetre, difondre, piratejar, emular o explotar cap part dels nostres serveis i programari.
e) La Persona Usuària llevat que la legislació aplicable prohibeixi la seva restricció, tampoc no es pot realitzar enginyeria inversa de cap dels productes i serveis d’Axxon ni intentar derivar cap programari utilitzat als productes i serveis d’Axxon.
2.3.6 Control i Sancions
Tenint en compte la impossibilitat de control pel que fa a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines webs de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que Axxon no es fa responsable dels mateixos, sense perjudici de que intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat.
Axxon es reserva el dret a donar de baixa o suspendre a qualsevol Persona Usuària que l’organització entengui que ha vulnerat les condiciones que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulneren les presents condicions generals d’ús.
2.3.7 Suspensió o cancel·lació del compte.
El vostre accés o ús als productes i serveis d’Axxon pot estar restringit, suspès o desactivat, i podeu perdre l'accés a part o tots els serveis oferts per Axxon o tercers (incloent-hi el vostre compte, qualsevol de la vostra informació, dades o contingut associats amb aquests serveis), si:
(i) determinem que heu infringit clarament, greument o repetidament aquestes Condicions, o altres termes i polítiques que s'apliquen al vostre accés o ús dels productes o serveis d’Axxon o serveis de tercers; o
(ii) el vostre accés o ús dels products i serveis d’Axxon crea un risc per a la salut i la seguretat. També podem desactivar o suprimir el vostre compte si, després del registre, el vostre compte no es confirma, el vostre compte no s'utilitza i roman inactiu durant un període de temps prolongat, o si detectem que algú l'ha fet servir sense el vostre permís i no podem confirmar el vostre compte, la propietat del compte, o quan estem obligats a fer-ho segons la legislació aplicable.
Podeu deixar de fer servir els productes i serveis d’Axxon i, per tant, rescindir aquestes Condicions en qualsevol moment.
2.3.8 Modificació dels productes i serveis
Dins del marc legal de la llei aplicable, Axxon es reserva el dret de modificar els seus productes i serveis per mantenir-los en conformitat amb els requisits legals i, conseqüentment, podem introduir noves funcions o serveis, imposar límits, canviar, suspendre, desactivar, eliminar, substituir, actualitzar, actualitzar, revertir o restringir l'accés a funcions, programari, serveis o contingut o qualsevol part dels productes o serveis d’Axxon.
Només es realitzaran les citades modificacions per motius vàlids i de conformitat amb les lleis aplicables, com ara:
(i) per a la millora dels productes d’Axxon (incloent-hi, per exemple, actualitzacions de la interfície d'usuari o oferir funcions, programari, nous, més àmplies i/o millorades, serveis o contingut);
(ii) en resposta a circumstàncies i necessitats canviants de la nostra comunitat o entorn tècnic (inclosos, per exemple, desenvolupaments tecnològics o canvis en els estàndards tècnics o el volum d'usuaris);
(iii) per motius operatius i comercials (incloent-hi, per exemple, proves de productes i canvis en el cost, l'abast o la disponibilitat de determinades parts de funcions, programari, serveis o contingut).
2.3.9 Notificació
Quan estigui legalment establert, us notificarem amb una antelació raonable d'aquestes modificacions.

2.4.- Política de Privacitat
2.4.1 Termes
La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’Axxon i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la Persona Usuària en tot moment i de no recaptar informació innecessària.
El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat.

2.5.- Responsabilitats
2.5.1 Disrupcions
En posar a disposició de la Persona Usuària aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, amb la màxima diligència en el moment de prestar-lo, i també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, Axxon no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la Persona Usuària accepta suportar dins uns límits raonables aquestes circumstàncies.
2.5.2 Expectatives
Aquesta pàgina web, llevat del que estigui regulat, en el seu cas, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, pel que Axxon no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la Persona Usuària.
2.5.3 Acceptació de les Condicions
La Persona Usuària reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per excloure’n l’error, i, per tant, les accepta íntegrament i expressa.
La Persona Usuària és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, igual com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.
2.5.4 Compliment Legislatiu
La Persona Usuària es resposable del compliment de totes les lleis aplicables quan faci ús dels productes d’Axxon, inclòs proporcionar qualsevol avís o obtenir el consentiment d'altres persones amb qui interactueu en els vostres productes i serveis d’Axxon, tal com es requereixi per enregistrament de vídeo, gravació d'àudio, dades biomètriques o altres lleis de privadesa o protecció de dades.
2.5.5 Legislació Aplicable
Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que legalment corresponguin.

2.6.- Resolució de Controvèrsies
2.6.1 Disputes
En cas que sorgís alguna disputa amb Axxon relacionada amb aquestes Condicions, podeu contactar amb nosaltres a través de info@axxon.jobs i intentarem resoldre la qüestió.
Si no estiguéssiu satisfets amb la manera com resolem aquesta disputa o no voleu relacionar-vos directament amb nosaltres en relació amb ella, se us informa que la Comissió Europea ofereix un procediment alternatiu de resolució de conflictes a través de la plataforma per a la resolució de conflictes en línia disponible a la següent adreça: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
Aquestes Condicions i qualsevol altra controvèrsia o reclamació no contractual derivada d'elles o en relació amb elles es regiran i s'interpretaran d'acord amb la secció de les Condicions del servei d'Axxon que regeix les "Disputes".
2.6.2 Divisibilitat i renúncia. Si es considera que alguna part d'aquestes Condicions és inaplicable, la part inaplicable es considerarà modificada en la mesura mínima necessària per fer-la exigible, i si no es pot fer exigible, es separarà i la part restant es mantindrà amb plena vigència i efecte. Si no fem complir cap de les Condicions, no es considerarà una renúncia. Qualsevol modificació o renúncia a aquestes Condicions s'ha de fer per escrit i signada per nosaltres.

2.7.- Condicions específiques pel Metavers (Talentvers):
2.7.1 Consideracions Generals
La missió d'Axxon és proporcionar a les persones el poder de connectar-se amb oportunitats laborals i apropar-se al món professional, incloent-hi experiències virtuals. Fomentar aquesta connexió implica permetre que els individus utilitzin la seva veu per compartir les seves experiències, punts de vista i idees, fins i tot si algunes persones poden discrepar o trobar-les controvertides. Esperem que tots els membres de la nostra comunitat, incloent-hi usuaris, creadors, administradors i desenvolupadors, s'adhereixin als nostres valors de veu, seguretat, autenticitat, dignitat i privadesa.
Davant de la importància del context, la cultura i la intenció de la comunitat, els creadors i administradors assumiran la responsabilitat principal d'abordar els problemes en les experiències específiques que supervisen, i això pot implicar variacions en l'aplicació i les experiències. Els administradors del Talentvers abordaran adequadament els problemes aplicant aquest el Codi de Conducta al que fa remissió aquest Avís Legal, limitant les funcionalitats dels usuaris dins de les seves aplicacions o excloent-los completament.
2.7.2 Aplicabilitat de les normes de conducta generals
La realitat del Metavers (Talentvers) és complexa i innovadora. És per això que adreçar la totalitat de les problemàtiques que es poden generar durant el seu ús esdevé particularment dificultós. Per aquesta raó les disposicions generals s’han d’entendre com a aplicables directament a qualsevol interacció que es realitzi en l’ús de la plataforma.
2.7.3 Consentiment
La Persona Usuària ha d’assegurar-se conforme la legislació aplicable que dona compliment a la pràctica qualsevol avís o obtenció el consentiment d'altres persones amb qui interactuï amb els serveis d’Axxon, tal com es requereixi per enregistrament de vídeo, gravació d'àudio, dades biomètriques o altres lleis de privadesa o protecció de dades.

III. Modificació de l’Avís Legal i Condicions Generals
Des d’Axxon continuarem actualitzant aquests termes d’ús per ajudar tothom a entendre millor les seves responsabilitats a mesura que continuem creant noves experiències i innovant en experiències virtuals per tal de garantir la convivència pacífica.
3.1.1 Actualització de Condicions Generals
Aquestes Condicions es poden actualitzar de tant en tant per reflectir amb precisió els nostres serveis i pràctiques, per promoure una experiència segura amb els productes i serveis d’Axxon i/o complir amb la legislació aplicable. Només es faran canvis a aquestes Condicions si les disposicions ja no són adequades o si estan incompletes, i només si els canvis són raonables i tenen degudament en compte els interessos. Llevat que la llei exigeixi el contrari, us notificarem com a mínim 30 dies abans de fer canvis a aquestes Condicions i us donarà l'oportunitat de revisar els termes actualitzats abans que entrin en vigor, tret que els canvis siguin exigits per llei.
3.1.2 Vigència de les Condicions Generals d’Accés a la Web
Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades el dia 02/08/2023. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.
Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres usant les dades indicades més amunt, o amb Rebled Bellvehí Advocats a o https://www.rebledbellvehiadvocats.com/.