Estratègies pel desenvolupament del talent

03.04.2024

Les empreses no només han d’invertir per atraure el talent, sinó que també han de reconèixer la importància de retenir-lo a llarg termini. Ara bé, quines estratègies poden implementar per aconseguir una plantilla sòlida i que perduri en el temps?

 

La retenció del talent va més enllà d’evitar la renovació constant dels/les treballadors/es. Implica generar un entorn en què els/les professionals se sentin valorats/des i sentin un compromís en formar part de l’empresa. D’aquesta manera, la satisfacció a la feina es transforma en productivitat, implicació i motivació. Altres raons per les quals és important:

 • Continuïtat: la retenció de talent garanteix la continuïtat de l’experiència i coneixement dins de l’organització. La pèrdua de treballadors/es clau pot afectar negativament en l’eficiència i qualitat del treball.
 • Reducció de costos: des del procés de selecció fins a la capacitació de la nova incorporació a l’equip, hi ha uns costos extres associats a la rotació de personal.
 • Clima positiu: l’equip se sent valorat i contribueix a un clima laboral positiu.
 • Productivitat i rendiment: els/les treballadors/es que es queden a l’empresa a llarg termini tendeixen a ser més eficients i productius. L’estabilitat de l’equip permet una millor col·laboració, millor comprensió dels processos interns i un rendiment més sòlid.
 • Reforç de marca: retenir talent equival a una reputació sòlida que facilita futures contractacions i enforteix la imatge de marca en el mercat laboral.

 

Estratègies per desenvolupar talent

 • Desenvolupament professional continu: oferir oportunitats de formació pel creixement individual i la millora d’habilitats.
 • Cultura de treball positiva: fomentar un ambient de treball positiu i inclusiu, reconeixent els assoliments dels/les treballadors/es.
 • Ambient de treball saludable: prioritzar el benestar dels/les treballadors/es i proporcionar beneficis relacionats amb la salut mental i física.
 • Flexibilitat laboral: oferir horaris flexibles, teletreball... per permetre l’equilibri de la vida personal i la laboral.
 • Compensació competitiva: oferir salaris i beneficis competitius, bonificacions i altres incentius financers que facin destacar la teva empresa de la competència.
 • Oportunitats de progrés: establir plans de carrera perquè els/les treballadors/es puguin créixer dins l’empresa i aspirar a oportunitats de promoció interna.
 • Reconeixement i recompenses: oferir recompenses tangibles, com bonificacions o dies lliures addicionals.
 • Comunicació oberta: fomentar una comunicació transparent, escoltar activament les preocupacions i suggeriments de l’equip.
 • Projectes interessants: assignar projectes que desafiïn i estimulin el creixement professional, permetent que els/les empleats/des treballin en àrees que els apassionin.
 • Feedback: proporcionar feedback constructiu de manera regular.

 

En adoptar aquestes estratègies, les empreses poden crear un entorn en què l’equip se senti valorat i motivat a quedar-se a llarg termini, construint així equips d’alta rendibilitat.

Estratègies pel desenvolupament del talent