Gestió de conflictes interns

29.02.2024

La gestió de conflictes interns és un aspecte crític per al bon funcionament dels equips i, en aquest sentit, els Recursos Humans juguen un paper fonamental. És habitual que a les empreses sorgeixin conflictes i que no s’abordin de la manera correcta.

Algunes estratègies que el departament de RRHH pot implementar per gestionar de manera efectiva els conflictes interns a l'empresa:

 

Fomentar una cultura de comunicació oberta

Promoure la comunicació oberta i honesta és essencial. Crear un entorn on els/les empleats/des se sentin còmodes expressant les seves preocupacions i opinions contribueix a prevenir conflictes abans que esdevinguin més greus.

 

Actualitzar, revisar i establir polítiques i procediments clars

Definir polítiques i procediments clars de com es desenvolupen les funcions i les responsabilitats a l'organització. La percepció d'injustícia o manca de coherència en l'operativa, la coordinació i el desenvolupament de les funcions pot ser una font significativa de conflictes.

 

Formació en gestió de conflictes

Implantar programes de formació en gestió de conflictes per als i les empleats/des i líders. La formació en habilitats de comunicació efectiva i resolució de conflictes pot capacitar a tot l’equip per gestionar situacions difícils.

 

Mediació

Implementar programes de mediació per abordar conflictes de manera neutral i facilitar la comunicació entre les parts involucrades. La mediació pot ajudar a trobar solucions col·laboratives i evitar tensions addicionals.

 

Intervenció prèvia

Actuar ràpidament davant dels primers signes de conflicte. La intervenció prèvia pot prevenir que els problemes es compliquin i esdevinguin més difícils de resoldre.

 

Equips multidisciplinaris de resolució de conflictes

Formar equips multidisciplinaris de resolució de conflictes que incloguin representants de RRHH, lideratge i, si és necessari, experts externs, per abordar els conflictes de manera integral.

 

Feedback constructiu

Brindar a l'equip eines i capacitat per oferir i rebre comentaris de manera constructiva pot prevenir tensions i malentesos.

 

Enquestes i avaluació del clima laboral

Realitzar enquestes i avaluacions regulars del clima laboral per identificar àrees problemàtiques i mesurar la satisfacció i el benestar dels/les empleats/des.

 

Intervenir de manera proactiva:

Detectar les primeres senyals de conflicte i abordar-les de manera proactiva és fonamental. Això pot incloure la identificació de canvis en el comportament, disminució del rendiment o tensions en els equips.

 

La gestió de conflictes no només ajuda a resoldre els problemes existents, sinó que també contribueix al desenvolupament d'una cultura organitzacional on aquesta bona pràctica es veu com una oportunitat per al creixement i la millora. En última instància, aquestes estratègies ajudaran a RRHH a cultivar un entorn laboral saludable i col·laboratiu.

Axxon People Consulting facilita que el teu equip i organització no malgasti més energia i temps en el desgast i les tensions generades per conflictes. T’ajudem a construir i liderar un entorn laboral sa i eficient.

Gestió de conflictes interns