La importància del reconeixement

12.06.2024

En articles anteriors hem tractat el feedback i la seva importància en l'entorn laboral. La paraula "feedback" abasta tant les opinions positives com les negatives, els consells, la identificació d'àrees de millora, etc. En aquesta ocasió, ens volem centrar en el reconeixement, aquesta part del feedback que ressalta les opinions positives.

 

En l'àmbit laboral, ja sigui a l'oficina, en converses amb companys/es de professió o durant reunions, és comú i inclús més fàcil destacar allò que no ens agrada o que es podria millorar. Poques vegades ens prenem el temps per felicitar una feina ben feta i reconèixer l'esforç i l’èxit, i això pot desembocar en inseguretat a l’hora d’exposar un tema o presentar una idea.

 

Els beneficis del reconeixement

El reconeixement no només alimenta la confiança en un mateix, sinó que també té un impacte significatiu en l'ambient laboral i la productivitat de l’empresa. Alguns dels seus beneficis inclouen:

  • Major seguretat en un mateix: sentir-se reconegut i valorat pel bon treball realitzat reforça la confiança i l'autoestima dels i les treballadors/es, augmentant així la seva seguretat en si mateixos.
  • Empenta positiva per seguir treballant: sentir-se reconeguts pel seu esforç motiva als i les treballadors/es a continuar treballant dur i fer el seu millor esforç en les tasques.
  • Augment de la productivitat i de noves idees: el reconeixement fomenta un clima de confiança i col·laboració a l'entorn laboral, cosa que pot conduir a un augment de la productivitat i a la generació de noves idees i solucions innovadores.

 

Com puc donar reconeixement?

El reconeixement no cal que sigui públic ni ostentós. A vegades, només cal un petit gest o paraula en el moment oportú per fer sentir a algú valorat pel seu bon rendiment. Trobar un moment tranquil per expressar agraïment pot tenir un impacte significatiu en la moral i el compromís dels treballadors/es.

Una altra forma eficaç de donar reconeixement és fer-ho de manera específica i personalitzada. En lloc de felicitar a tot l'equip de manera general, destaca els èxits individuals i reconeix les contribucions de cada treballador/a de un per un.

 

En resum, el reconeixement és una eina poderosa per millorar l'ambient laboral, augmentar la motivació dels treballadors/es i impulsar la productivitat de l'empresa. Fer sentir a les persones valorades i apreciades per la seva feina no només millora el seu benestar emocional, sinó que també contribueix al èxit general de l'organització.

 

Per tant, no escatimem en reconèixer els èxits i l'esforç dels nostres companys/es de treball, ja que aquest petit gest pot fer una gran diferència en el seu rendiment i satisfacció laboral.

La importància del reconeixement