Política de privacitat

I.- CONSIDERACIONS GENERALS.

La present Política de Privacitat aplica a tots els serveis d’Axxon, bé constin en el seu lloc web www.axxon.jobs, bé constin en el seu lloc virtual o Metavers “Talentvers”, bé constin al lloc web de la consultoria www.axxonpeople.com, o constin en qualsevol altre lloc o de qualsevol altra manera. Per això, aquest document es constitueix i aprova com a “Política de Privacitat d’Axxon”.
El caràcter general d’aquesta Política de Privacitat fa que determinades normes que les regulen es puguin referir exclusivament o principalment al Metavers i altres als llocs web; no obstant tant si l’usuari està en un o altre lloc o bé als dos al mateix temps, o accedeix des d’un a l’altre, les normes de conducta aquí codificades són d’obligat compliment.
El cos normatiu legal que regula els serveis d’Axxon no el constitueix només aquesta Política de Privacitat, sinó que la mateixa és una part d’aquell cos normatiu, que a més compta amb l’Avís Legal i la Codi de Conducta. A més, Axxon compta amb un sistema de Compliance, un Codi Ètic i un Canal Ètic, que convé que l’usuari conegui.
Així doncs, Axxon us anima a llegir la nostra Política de Privacitat perquè volem que entengui quina informació recollim i com la fem servir i compartim.
A la Política de Privacitat d'Axxon, descrivim la informació que processem per donar suport als productes Axxon. Aquesta Política de Privacitat explica la informació que processem per donar suport als productes d’Axxon i proporciona més detalls sobre com processem aquesta informació. A continuació trobareu una visió general de les maneres en què recollim, utilitzem i compartim informació.

II.- INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
2.1.- Normes generals de Política de Privacitat:

2.1.1 Responsable
Es responsable del tractament de les teves dades:
Identitat: AXXON RECURSOS HUMANS, S.L, amb NIF nº B17514332, adreça al C/Barcelona, 2, 1er, 17002 Girona (GIRONA ), inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 1078, Foli 102, Full GI-19503.
Direcció Postal: C/ Barcelona, 2, 1r 17002, Girona
Contacte: info@axxon.jobs
2.1.2 Finalitats
La recopilació de dades personals s’utilitzarà per part d’Axxon per a realitzar una correcta gestió del servei sol·licitat. En aquest sentit, les dades que ens proporcioni tant a l'hora de crear el seu compte amb nosaltres com per crear el seu perfil seran tractades de la següent manera:
i) Formulari de Contacte
Finalitat: Per tal de facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d'informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d'acceptació.
Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte i en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació.
Conservació: Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d'haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.
ii) Formulari de registre i inscripció a formació.
Finalitat: Gestionar la seva inscripció al curs i l’alta a la plataforma de formació pel desenvolupament i seguiment dels cursos. Remetre-li, si és el cas, informació sobre nous cursos que puguin ser del seu interès per mitjans electrònics.
Legitimació: Inscripció de l’alumne a la formació corresponent (execució de la relació contractual).
Conservació: Durant el desenvolupament de la formació, posteriorment, durant el temps que el treballador estigui donat d’alta com a candidat/treballador d’Axxon i els terminis legals de conservació.
iii) Registre de candidat/enviament de Currículum Vitae / Inscripció ofertes de feina
Finalitat: Donar-lo d'alta com a candidat en les nostres bases de dades. Participar en el procés de selecció aplicat, així com processos de selecció de personal presents i futurs per a les nostres empreses clients que puguin encaixar amb el seu perfil professional. Verificar les referències aportades. Elaborar perfils laborals i realitzar avaluacions sobre la idoneïtat del candidat. Presentar la seva candidatura, si escau, als nostres clients. Enviament de comunicacions comercials sobre continguts i temes relacionat amb el seu àmbit d’interès.
Legitimació: Consentiment de l'interessat en remetre'ns les seves dades personals i Currículum Vitae. Consentiment de l’interessat per a l’enviament d’informació comercial.
Conservació: El seu Currículum Vitae serà conservat mentre duri el procés de selecció i, una vegada finalitzat aquest, es conservarà 2 anys per a futurs processos. Informació comercial: fins que l’usuari sol·liciti la baixa.
iv) Enviament de correus electrònics
Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d'informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els processos de selecció de les nostres empreses clients presents i futurs.
Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través de l'adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els processos de selecció de les nostres empreses clients.
Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservats durant dos anys per a futurs processos de selecció.
2.1.3 Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho.
El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de prou capacitat jurídica per contractar.
Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les sol·licituds i/o prestar els serveis que es pugueu contractar, per la qual cosa, si no ens les faciliteu, no us podrem atendre correctament ni prestar-vos el servei que heu sol·licitat.
2.1.4 Termini de conservació de les vostres dades
Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, sol·licitis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.
2.1.5 Destinataris de les vostres dades
Les vostres dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que n’hi hagi obligació legal.
En el cas de l’enviament del seu Currículum Vitae, registre com a candidat o inscripció en ofertes de treball en aquesta web o en els portals de feina, les seves dades es podran cedir, en el marc dels processos de selecció en els que participa, a les preses usuàries destinatàries dels serveis per valorar la seva candidatura.
En el cas d’inscripció a cursos de formació, se li crearà un perfil d’alumne amb les seves dades personals bàsiques i les dades que l’usuari hagi decidit afegir voluntàriament (fotografia, dades de contacte, etc.), les quals poden ser visibles per la resta dels alumnes del curs a través de la plataforma de formació.
2.1.6 Drets en relació amb les vostres dades personals
Tothom pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades anteriorment.
Igualment, podeu exercir els drets següents:
- Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals o rectificar-les quan siguin inexactes.
- Sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no calguin per als fins per als quals van ser recollides.
- Sol·licitar que se’n limiti el tractament en determinades circumstàncies.
- Sol·licitar l’oposició al tractament de les dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.
- Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
- Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.
2.1.7 Exercici de drets relatius a les vostres dades personals
Mitjançant un escrit adreçat al responsable, a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), amb la referència “Dades personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.
En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).
2.1.8 Cookies
Aquesta pàgina web utilitza cookies tècniques, de personalització, d’anàlisis i publicitat, pròpies i de tercers, que en cap cas tracten dades de caràcter personal, però capten hàbits de navegació per a finalitats estadístiques i publicitàries.
Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de serveis de la societat de la informació, en tractar cookies d’anàlisis i publicitàries, us hem sol·licitat el consentiment per a usar-les i us hem facilitat informació sobre aquestes cookies que, en qualsevol cas, s’instal·laran passat un termini de temps prudencial per tal que l’usuari tingui temps de decidir prestar o no el seu consentiment.
2.1.9 Seguretat de les vostres dades personals
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades respecte a la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.
2.1.10 Actualització de les vostres dades
És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi hagut cap modificació; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.
No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugueu facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

2.2.- Normes de Conducta específiques pel Metavers (Talentvers):

2.2.1 Consideracions Generals
La missió d'Axxon és proporcionar a les persones el poder de connectar-se amb oportunitats laborals i apropar-se al món professional, incloent-hi experiències virtuals. Fomentar aquesta connexió implica permetre que els individus utilitzin la seva veu per compartir les seves experiències, punts de vista i idees, fins i tot si algunes persones poden discrepar o trobar-les controvertides. Esperem que tots els membres de la nostra comunitat, incloent-hi usuaris, creadors, administradors i desenvolupadors, s'adhereixin als nostres valors de veu, seguretat, autenticitat, dignitat i privadesa.
Davant de la importància del context, la cultura i la intenció de la comunitat, els creadors i administradors assumiran la responsabilitat principal d'abordar els problemes en les experiències específiques que supervisen, i això pot implicar variacions en l'aplicació i les experiències. Els administradors del Talentvers abordaran adequadament els problemes aplicant aquest Política de Privacitat.
2.2.1 Aplicabilitat de les normes de conducta generals
La realitat del Metavers (Talentvers) és complexa i innovadora. És per això que adreçar la totalitat de les problemàtiques que es poden generar durant el seu ús esdevé particularment dificultós. Per aquesta raó les normes generals s’han d’entendre com a aplicables directament a qualsevol interacció que es realitzi en l’ús de la plataforma.
2.2.2 Recopilació de dades específiques
Quan els usuaris facin ús de de la plataforma de Metavers (Talentvers) caldrà tenir en compte que es podran recopilar de forma addicional, per les seves característiques inherents, subjectant-se les mateixes al mateix tractament que les recopilades mitjançant la pàgina web.

III. Modificació de la Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, plataforma de Metavers (Talentvers) i o altres productes, i també a modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa cal llegir-la cada vegada que ens faciliteu les vostres dades a través d’aquesta web.