Desenvolupament de persones i equips

Impulsem el desenvolupament del potencial humà en la seva organització

La consultoria en People Devolop és un servei especialitzat que se centra a ajudar les empreses a optimitzar i millorar el desenvolupament, rendiment i creixement del seu personal.

Ens enfoquem  a maximitzar el potencial dels empleats, generant  un impacte significatiu en l'èxit i la competitivitat de la seva organització. 

Desenvolupament de persones i equips

Gestió per competències

Desenvolupar i aplicar un enfocament estratègic per a la gestió i el desenvolupament de les competències dels seus empleats.
La connexió entre les competències dels empleats i l’èxit empresarial es basa en la premissa que comptar amb un personal altament competent i alinear les seves habilitats i coneixements amb els objectius de l’empresa, factor  fonamental per assolir resultats positius i sostenibles.

•  Identificació i creació del mapa competencial
•  Plans de desenvolupament de competències (individuals/equips)
•  Avaluació competencial (individual/equips)

Gestió per competències

Plans de desenvolupament per a líders i managers

Audem a les organitzacions a avaluar i desenvolupar els seus líders i directius de manera efectiva. El desenvolupament dels  directius és un procés crític per garantir que els líders estiguin alineats amb la visió i els objectius de l'organització i que tinguin les habilitats i les competències necessàries per liderar els seus equips amb èxit.

•  Identificació de competències claus pel lideratge efectiu.
•  Avaluació i identificació àrees de millora en el desenvolupament directiu i lideratge
•  Leadershep Academy: Disseny i aplicació de plans ad hoc de desenvolupament per directius i posicions claus en el lideratge.
•  Coaching en lideratge 

Plans de desenvolupament per a líders i managers

Gestió del talent

Oferim un servei especialitzat en  ajudar a les organitzacions a adquirir, desenvolupar i retenir el talent necessari per assolir els seus objectius estratègics. La gestió del talent és crucial en un entorn empresarial competitiu, ja que el capital humà és un actiu fonamental per a l’èxit.

•  Avaluació de les Necessitats de Talents actuals i futures de l’organització.
•  Plans per la gestió del talent alineada amb els objectius i la cultura organitzacional.
•  Disseny d’estratègies efectives de reclutament i selecció per identificar i atraure candidats qualificats que s'ajustin a les necessitats de l'organització.
•  Implementar  programes de desenvolupament i capacitació que tractin les bretxes d'habilitats i competències dels empleats actuals.
•  Gestió  de l'Acompliment, que inclouen la definició d'objectius,  l'avaluació i el desenvolupament de plans de millora.
•  Identificar i desenvolupar líders potencials dins de l’organització per assegurar una transició suau en rols clau. Això implica la creació de plans de successió i la identificació de candidats de relleu.
•  Implementar estratègies per retenir els empleats talentosos, com ara programes de reconeixement, oportunitats de desenvolupament professional i la creació d'un entorn laboral atractiu.
•  Plans de comunicació i participació dels empleats.
•  Plans i recursos per la gestió dels conflictes.

Gestió del talent

Team building

El Team Building per millorar la col·laboració, la comunicació i la cohesió entre els membres de l'equip, cosa que alhora condueix a un millor exercici i resultats en l’organització.
Avaluem la situació actual de l'equip, identificant  desafiaments, conflictes, fortaleses i àrees de millora. En funció d’aquesta avaluació inicial, dissenyem intervencions personalitzades per abordar els problemes específics de l'equip. Aquestes intervencions poden incloure tallers, activitats de treball en equip,  de capacitació en habilitats de comunicació i resolució de conflictes, entre d'altres.

•  Avaluació d’equips i necessitats.
•  Disseny d’activitats i accions personalitzades segons els objectius i àrees de millora identificats.
•  Organitzem i apliquem tallers, activitats i accions formatives d’impacte.
•  Retroalimentació i seguiment de l’evolució de l’equip i la seva millora.

Team building