Optimitzant la comunicació interna: un impuls per a les empreses

26.09.2023

La comunicació interna és ara una estratègia àmpliament adoptada que pot tenir un impacte significatiu en el rendiment i la productivitat dels equips. Abandonant la jerarquia tradicional que va des dels càrrecs superiors als/les treballadors/es, les empreses estan donant cada vegada més importància a la comunicació interna, que ara és transversal i bidireccional.

A diferència de la comunicació unidireccional i puntual del passat, la comunicació interna actual es nodreix de diverses accions, creant un entorn on el sentiment de pertinença i valors compartits són fonamentals per a l'empresa i l'equip.

Aquesta tècnica està estretament vinculada a la cultura de l'empresa, transcendint més enllà dels correus electrònics. Es basa en comunicats, però també en accions concretes, fent possible l'expressió lliure i la transmissió de valors clars i compartits.

És essencial que els/les treballadors/es se sentin satisfets amb el seu entorn de treball, valorant no només les condicions sinó també la cultura de l'empresa. La comunicació interna és l'eina per excel·lència per transmetre aquesta visió.

Beneficis de la comunicació interna
En els darrers anys, la relació entre una empresa i la seva plantilla de treballadors/es s'ha convertit en un element clau, especialment davant l'augment de la rotació de personal. Aquesta relació no només reté el talent, sinó que també pot convertir els/les empleats/des en advocats de l'empresa a l'exterior.

Adoptar una estratègia de comunicació interna personalitzada pot oferir nombrosos avantatges, incloent-hi:

  • Sentiment d'equip: Fomenta la participació activa dels/les treballadors/es en les converses transversals, permetent-los no només conèixer la dinàmica diària de l'empresa i del sector, sinó també ser escoltats.
  • Foment d'un bon clima laboral: Crea espais on els membres de diferents equips o departaments es puguin conèixer, fomentant la confiança i les relacions.
  • Optimització de l'organització: Millora l'eficiència mitjançant una millor comprensió de l'estructura de l'empresa i les necessitats dels diferents equips.
  • Impacte positiu en els/les clients/es: Un missatge clar i ben coordinat als/les empleats/des facilita la seva transmissió als clients, millorant el servei i la imatge de l'empresa.

En última instància, la comunicació interna contribueix a reduir la rotació de personal. Els/les treballadors/es que se senten valorats i integrats tendeixen a romandre a l'empresa, no només per les condicions laborals, sinó també per la cultura de l'empresa, amb un impacte positiu en els resultats i la imatge global.

Assolir una òptima comunicació interna
No hi ha una fórmula exacta per a una estratègia de comunicació interna. La clau rau a comprendre a fons l'empresa, l'equip i el missatge que es vol transmetre per dissenyar una estratègia personalitzada.

Algunes accions recomanades per iniciar i adaptar una estratègia de comunicació interna inclouen:

  • Planificació estratègica: Mapejar les accions relacionades per assegurar una comunicació coherent i contínua, revisant-les regularment per a possibles millores.
  • Creació de canals de comunicació: Establir espais, des de correus electrònics de contacte fins a enquestes d'opinió o intranets, per facilitar la comunicació transversal i mantenir els/les treballadors/es informats/des.
  • Onboarding efectiu: Aprofitar aquesta etapa per transmetre la cultura i missatge de l'empresa, i assegurar que els nous membres se sentin valorats i integrats des del primer moment.
  • Material informatiu: Proporcionar documents com organigrames, valors, protocols, etc., perquè els/les empleats/des puguin comprendre i internalitzar la cultura de l'empresa.
  • Accions especials: Organitzar activitats puntuals per reforçar les relacions entre la plantilla i la companyia, des d’activitats de teambuilding fins a concursos interns.

Anàlisi de l'impacte
Per assegurar que el missatge s'ha transmès adequadament i que la resposta dels/les treballadors/es és la desitjada, és crucial analitzar l'impacte de la comunicació interna. Això pot realitzar-se mitjançant enquestes de satisfacció, avaluant el feedback dels/les clients/es i observant com els/les treballadors/es parlen de l'empresa en xarxes socials.

Ara que entens tots els aspectes de la comunicació interna, pots avaluar la situació de l'equip i l'empresa per implementar les accions i espais que fomentin el sentiment d'equip. Des d'Axxon People Consulting, com a experts en gestió del talent, estem aquí per ajudar les empreses a créixer.

Optimitzant la comunicació interna: un impuls per a les empreses