Transicions generacionals i governança

Especialistes en l’assessorament a famílies que lideren projectes empresarials

Les empreses familiars sovint s’enfronten a desafiaments únics relacionats amb la dinàmica familiar, la successió, la presa de decisions i la gestió de conflictes.

Cada empresa familiar i família empresària és diferent i única, per això des de la nostra experiència hem après primer a escoltar i entendre a la família, per  posteriorment ajudar a trobar la solució que millor s’adapti i el camí cap a una família i una empresa més forta i sana.

Transicions generacionals i governança

Transicions generacionals i governança

•  Planificació de la successió i la continuïtat.
•  Organitzar i educar a la família empresària.
•  Alineació de la propietat.
•  Desenvolupament dels òrgans de decisió.
•  Preparació de la propera generació.
•  Comunicació i resolució de conflictes.
•  Planificació estratègica.
•  Desenvolupament de polítiques d’organització i govern:
    - Entrada i sortida de familiars.
    - Funcions, responsabilitats i retribucions membres de la família en l’empresa.
    - Relacions entre germans.
    - Lideratge empresarial i familiar.

Transicions generacionals i governança