Consulting Onsite

En escenaris cada cop més competitius, la funció dels recursos humans ha de ser un factor estratègic, convertint-se en una unitat de consultoria interna i sobretot orientant-se als resultats

Consulting Onsite

Consulting Onsite

El nostre model de Consulting Onsite es basa en la participació  d’un consultor especialista (Interim Partner o Part-Time) que aporta temporalment els recursos, l’experiència i les solucions en RRHH  per ajudar a les empreses en escenaris com:

•  Empreses on per les seves característiques i/o dimensions no disposen d’un departament de RR. HH.
•  Empreses amb departament de RR. HH., però que requereixen un complement especialitzats i puntual per gestionar  situacions de canvi, reorientació d'estratègies o conflictes.
•  Empreses que necessiten delegar a especialistes externs el desenvolupament de projectes específics a RR. HH.
•  Empreses on la propietat o la direcció necessiten assessorament i orientació estratègica quant a decisions referents a la gestió i el desenvolupament dels RR.HH.

Consulting Onsite